Genel Müdür’ün Mesajı

FullSizeRender

Değerli takım arkadaşlarım, sevgili dostlarımız,

KKTC bankacılık sektörüne tek seferde yapılan en büyük doğrudan yatırımı yaparak Mayıs ayında kuruluşunu gerçekleştiren bankamız, Haziran ayı başında faaliyet iznini alabilmek amacı ile çalışmalarına başladı. Temmuz ayı içerisinde KKTC’de faaliyet gösteren ING Bank’ın tüm aktif ve pasifinin devralınması için KKTC Merkez bankamızın onayını almış, Ağustos ayı içerinde de devir işlemlerini tamamlayarak, Eylül ayı başında değerli dostlarımıza hizmet vermek amacı ile faaliyete başlamıştır. Bu kadar kısa bir sürede hem banka kuruluşunu gerçekleştirmek hem de devir işlemlerini yapmak konusunda yoğun çalışma gösteren ekip arkadaşlarımı ve iş ortaklarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Bankacılık sektöründe ilk kez yaşanan bu süreçte yasal çerçeve içerisinde bizlere rehberlik eden KKTC Merkez Bankası yönetim ve çalışanlarına teşekkür ediyorum.

Albank’ı kurmak için yola çıkarken birçok konu üzerinde tartıştık ve ekip olarak mutabık kalarak yola çıktık. Sektörde faaliyet gösteren diğer 21 bankadan farklı olmamız gerekiyor. Ancak oluşturacağımız bu farkla 22 oyuncunun faaliyet gösterdiği sektörde ilk üç hedefimize doğru ilerleyebileceğimizin farkındayız. Sıradan olmayacağız, fark yaratacağız. Alt veya orta sıralarda yer almak için sektöre girmedik. Yüz metre koşusu yapmayacak, maraton koşacak bir ekip oluşturduk. Kıbrıs’ta oluşturduğumuz tecrübeli kadromuzu yeni mezun gençlere istihdamla harmanlayarak “kurumsal sorumluluk” görevimizi istihdam yaratarak yerine getirmeye çalışacağız. Sektörde ilk üç hedefimize doğru yürürken dört ana temel dayanaktan güç alacağız.

Bu dört temel dayanaktan ilki güçlü sermayedarımızdır. Profesyonel yönetime inanmış, doğru alanlara doğru kadrolarla yatırım yapmayı ilke edinen hissedarlarımızın gücü sayesinde 22 oyuncunun faaliyette bulunduğu sektöre ödenmiş sermaye kapsamında 11. Sıradan giriş yapıyoruz.

İkincisi güçlü insan kaynağımız. Kadromuzu, konusunda dostlarına yön verebilecek deneyime ve bilgiye sahip, hızlı hareket edebilen, net olan, açık konuşan, dürüst ve alçakgönüllü kişilerden oluşturduk. Tecrübeli kadromuz krediyi ödeyenin teminat değil, proje ve nakit akışı olduğunun bilinci ile hareket eden, vizyon sahibi ve analitik düşünme yeteneğine sahip geçlerimizi bu bağlamda yetiştiren bir kadro olarak hareket edecektir.

Üçüncüsü güçlü teknolojik alt yapımız: Alt yapısı sağlam olmayan kurumların üst yapısının da istenen verimi sağlayamayacağımızı bildiğimiz için yurt dışında yirmiden fazla kuruma yazılım hizmeti sunan bir bilgi teknoloji şirketi ile yola çıkıyoruz.

Dördüncüsü bize destek verecek olan dostlarımız. Biz müşterilerle değil, bizlerle birlikte büyüyecek seçkin ve seçilmiş dostlarımızla çalışacağız. Dostlarımızla ilişkimizde kazan – kazan kuralına bağlı kalacağız. Güçlü sermaye, güçlü insan kaynağı ve güçlü teknolojik altyapımızı dostlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için kullanacağız. Albank, mali ve teknik altyapısıyla, personel kalitesiyle ve hedeflediği müşteri profiliyle, aktif büyüklük, hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti anlamında KKTC bankacılık sektöründe her zaman ilk üç banka arasında yer almak için yola çıktı.

Heyecan, umut ve inançla çıktığımız bu yolda bizlere destek vereceklerine inandığım ve bizle birlikte yürüyecek dostlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum.

Saygılarımla,

Dr. Ahmet M. KARAVELİOĞLU

Albank Ltd. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü