Kurumsal Yönetim

Yönetim Kurulu

İnan Altınbaş Y.K. Başkanı
Özkan Atila Y.K. Üye
Dr.Ahmet M. Karavelioğlu Y.K. Üye / Genel Müdür
Selahattin İnalbars Y.K. Üye (İç Sistemlerden Sorumlu)
Yılmaz Bişgen Y.K. Üye
Av. Sinem Çağman Sekreter

Üst Yönetim

Dr. Ahmet M. Karavelioğlu Genel Müdür
Coşkun Öztürker Genel Müdür Yardımcısı