Kurumsal Yönetim

Yönetim Kurulu

İnan Altınbaş Y.K. Başkanı
Dr.Ahmet M. Karavelioğlu Y.K. Üye / Genel Müdür
Özkan Atila Y.K. Üye
Selahattin İnalbars Y.K. Üye (İç Sistemlerden Sorumlu)
Av. Sinem Çağman Sekreter

Üst Yönetim

Dr. Ahmet M. Karavelioğlu Genel Müdür
Coşkun Öztürker Genel Müdür Yardımcısı
Şükrü Can Genel Müdür Yardımcısı / Pazarlama