Kurumsal Yönetim

Yönetim Kurulu

İnan ALTINBAŞ Y.K. Başkanı
Dr.Ahmet M.KARAVELİOĞLU Y.K. Üye / Genel Müdür
Selahattin İNALBARS Y.K. Üye
Dr.Ersin KAPLAN Y.K. Üye
İsmail Hakkı HAZNEDAR Y.K. Üye

Üst Yönetim

Dr. Ahmet M. Karavelioğlu Genel Müdür
Şükrü Can Genel Müdür Yardımcısı / Pazarlama
Burak Doğan Operasyon Grup Müdürü