Kurumsal Yönetim

Yönetim Kurulu

İnan ALTINBAŞY.K. Başkanı
Dr.Ahmet M.KARAVELİOĞLUY.K. Üye / Genel Müdür
Özkan ATİLLAY.K. Üye
Ömer Aykut ÜNLÜY.K. Üye
Selahattin İNALBARSY.K. Üye

Üst Yönetim

Dr. Ahmet M. KaravelioğluGenel Müdür
Şükrü CanGenel Müdür Yardımcısı / Pazarlama