Kredi Alacaklarının Devir ve Satış İhalesi İlanı

Bankamızın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait ve anapara alacak tutarı yaklaşık 5.650.000-TL(*) olan Bireysel Tahsili Gecikmiş Alacaklar portföyü 30/03/2023 tarihinde gerçekleştirilecek ihale sonucuna göre (**) Varlık Yönetim Şirketlerine satışı suretiyle devri planlanmaktadır.

Teklif sahiplerinin yetkili temsilcileri veya özel yetkili vekilleri aracılığıyla 16/03/2023 tarihine kadar Gizlilik Taahhütnamesi ve İhale Şartnamesini imzalamak için Bankamız Genel Müdürlük adresi olan Gazeteci Kemal Aşık Cad. No:70 Lefkoşa / KKTC adresine veya ALBANK LTD’nin Türkiye temsilciliği ALTINHAS HOLDİNG Büyükdere Cad. No:126 Özsezen İş Merkezi C Blok Kat:11 Esentepe 34394 Şişli / İstanbul adreslerine müracaatları gerekmektedir.

İhaleye ait ön teklifler 23/03/2023 tarihinde alınacaktır.

İş bu ilan metni ihaleye davet niteliğinde olup, hiçbir şart ve koşulda herhangi bir devir veya satış taahhüdü içermemektedir. Kredi alacaklarının devir süreci, ihaleye katılanlar arasında yapılacak değerlendirmeler sonucunda, Bankanın yetkili mercilerinin değerlendirme ve bilahare onayı ile sonuçlandırılacaktır.

Satış işleminin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine ilişkin süreç ALBANK LTD. tarafından yürütülecektir.

Banka, diledikleri zaman, hiçbir gerekçe göstermeksizin satış sürecini sona erdirmeye, kısmen ya da tamamen bölmeye veya değiştirmeye yetkili olup, işbu ilan Satışa ilişkin olarak hiçbir şekilde icap veya icaba davet teşkil etmemektedir.

 

Yukarıdaki tarihler, sadece Bankanın takdiri ile değiştirilebilecektir.

İhale süreci hakkında bilgi edinmek isteyen Varlık Yönetim Şirketleri’nin, aşağıdaki iletişim bilgileri (***) üzerinden irtibata geçmeleri hususu, saygı ile duyurulur.

 

Albank LTD.

Genel Müdürlüğü

 

(*) Yukarıda belirtilen rakamlar yaklaşık olarak verilmiş olup, portföye ait son veriler şartname ile iletilecektir.
(**) Satış süreci, Bankanın onayı ile sonuçlandırılacaktır.
(***) İrtibat, kreditakip@albank.com.tr mail adresi üzerinden veya aşağıdaki telefonlardan sağlanabilir.

M. Cenap ORHAN 0392 4445252 (5740)                     Egemen SIRLIBAŞ 0212 5273130 (1801)

Arzu GÖKKAYA    0392 4444242 (5741)                      Gözde YILDIZ        0212 5273130 (1551)