Doktor Mesleki Sorumluluk Sigortası

Doktor Mesleki Sorumluluk Sigortası

Doktor Sorumluluk Sigortası ile, meslek hayatınızda karşınıza çıkabilecek risklere karşı güvende kalın.

Tıp mesleğini icra eden hekimlerin daha güvende olmalarını sağlayan Doktor Sorumluluk Sigortası, özel olarak hazırlanan bir sigorta ürünüdür.

Mesleki uygulamalar sırasında gerçekleşebilecek riskler nedeni ile tazminat ödemeleri gerektiğinde kullanılmak üzere sigortalıya garanti sunuyor

Bu sigorta, sigortalının KKTC sınırları içinde ifa edilen mesleki faaliyetleri için geçerlidir.

  • Sigortalıya karşı ileri sürülecek tazminat taleplerinin sonuçlarına ve bu taleplere ilişkin yargılama giderleri ile hükmolunacak faize ve sigortalı aleyhine ileri sürülen tazminat talebine ilişkin makul giderlere karşı Sigortalıyı, poliçede belirtilen teminat limitine kadar teminat sağlar
  • Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalı tıp doktoru sıfatıyla mesleki hizmet verirken; sözleşme yürürlükteyken meydana gelen bir olay nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde sigortalıya karşı ileri sürülebilecek taleplere karşı sözleşmede belirtilen miktara kadar isteme ilişkin makul giderleri de içerecek şekilde teminat verilir.
  • Her tür manevi tazminat talepleri, poliçede belirtilen teminat limitinin en fazla %40’ı ile sınırlı olmak kaydıyla teminat kapsamındadır.
    Sigortacının, teminat verdiği döneme ilişkin karşılaştığı tüm taleplerle ilgili sorumluluğu poliçede belirtilen tazminat limitini aşamaz.

Doktor Mesleki Sorumluluk Sigortası Limit ve Primleri

TEMİNAT LİMİTİ (TL) (OLAY BAŞI VE YILLIK TOPLAM LİMİT)

RİSK GRUBU

1

2

3

4

100.000

450

550

850

1000

300.000

500

750

1250

1450

500.000

650

950

1550

1850

Muafiyet: Her bir hasarda asgari 1,500 euro olmak kaydıyla hasarın % 10’u oranında tenzili muafiyet uygulanacaktır.